شهرداری رشت
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ با استفاده صحیح از وسایل حمل ونقل عمومی به بهبود ترافیک وپاکیزگی هوا کمک کنیم ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ،نشانگر شخصیت وفرهنگ اجتماعی ماست ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ تابلوهای راهنمایی ورانندگی پیام آوران نظم وقانون هستند ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ کاهش آلودگی هوای شهرمان همکاری یکایک مارامی طلبد ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون وبیانگر رشد اخلاقی واجتماعی رانندگان است
بازدید ایمنی از صنوف پر خطر/ آتش نشانی رشت 1400/09/28
بازدید ایمنی از صنوف پر خطر/ آتش نشانی رشت

 
 

125رشت- به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی رشت، با توجه به دستورالعمل مدیریت سازمان آتش نشانی رشت، جمعی از کارشناسان این سازمان در راستای حفظ ایمنی اماکن پر خطر بار دیگر بازدید ایمنی واحد های تجاری شارژ و نگهداری سیلندرهای گاز مایع سطح را بازدید داشتند.

حبیب موحدی معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت که هدف ازاین بازدیدها راحفظ ایمنی به منظور کاهش خطرات ناشی ازبی احتیاطی و عدم توجه به رعایت صحیح اصول ایمنی بوده، افزود: در راستای حذف خطرات ناشی از بی مبالاتی و یا حتی عدم آگاهی بر مبنای حفاظت از عواملی که درمحل مشغول به فعالیت بوده و نیز شهروندان به جدیت برای چندمین بار متوالی بازدید هاانجام وپیگیری ها به جدیت از سر گرفته شد.

گفتنی است: در این بازدید ضمن ارایه هشدارهای ایمنی موارد پر خطر و نا ایمن و یا کم ایمن برای رفع آن ارایه می گردد که در پایش های بعدی مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 
 
 

 
 
تعداد بازدید: 1170
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal