شهرداری رشت
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ با استفاده صحیح از وسایل حمل ونقل عمومی به بهبود ترافیک وپاکیزگی هوا کمک کنیم ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ،نشانگر شخصیت وفرهنگ اجتماعی ماست ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ تابلوهای راهنمایی ورانندگی پیام آوران نظم وقانون هستند ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ کاهش آلودگی هوای شهرمان همکاری یکایک مارامی طلبد ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون وبیانگر رشد اخلاقی واجتماعی رانندگان است
هم سطح سازي مسير عبور عابر پياده در بلوار امام خميني 1394/12/08
هم سطح سازي مسير عبور عابر پياده در بلوار امام خميني


 هم سطح سازي مسير عبور عابر پياده در بلوار امام خميني(ره

هم زمان با اتمام پروژه خط ويژه مسير BRT  سازمان حمل و نقل بمنظور سهولت در تردد عابرين پياده و همچنين افراد معلول نسب به همسطح سازي در دو طرف و رمپ وسط خيابان امام خميني اقدام نمود. 

 
 
تعداد بازدید: 602
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal