شهرداری رشت
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ با استفاده صحیح از وسایل حمل ونقل عمومی به بهبود ترافیک وپاکیزگی هوا کمک کنیم ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ،نشانگر شخصیت وفرهنگ اجتماعی ماست ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ تابلوهای راهنمایی ورانندگی پیام آوران نظم وقانون هستند ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ کاهش آلودگی هوای شهرمان همکاری یکایک مارامی طلبد ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون وبیانگر رشد اخلاقی واجتماعی رانندگان است
کارگروه ترافیکی شماره 62

 صورتجلسه شصت و دومين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت مورخ 93/02/11 

  شصت و دومين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت با موضوعات مطروحه در دعوت نامه شماره 296/55 مورخ 93/2/8در روز پنجشنبه مورخ 93/02/11راس ساعت 11 صبح با حضور معاونين و مديران شهرداري و مسئولين محترم انتظامي و راهور استان و نمايندگان استانداري محترم در دفتر كار حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت برگزار گرديد. در ابتداي جلسه آقاي مهندس طليسگر معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت ضمن عرض سلام و خير مقدم خدمت حضار محترم سپس موضوعات جلسه را به شرح زير مطرح كردند:

1.       جانمايي ايستگاه تاكسي تقاطع غيرهمسطح شهداي گمنام جنب بوستان دانشجو و مركز مخابرات نظر به ابلاغ نامه شماره 267/93/ش مورخ 93/01/30 شوراي محترم شهر رشت و حسب درخواست شماره 12089/444 مورخ 92/12/24سازمان تاكسيراني و جابجايي ايستگاه تاكسي در پل عراق (دانشسرا)

 2.   حسب نامه شماره 2617/25/80/93 مورخ 93/1/3 استانداري محترم گيلان جهت جابجايي خودروهاي ون و خط گلسار جنب بازار روز به داخل كوچه شاهد و جابجايي ايستگاه خاچكين به خط ماشين

 3.  اصلاح هندسي راست گرد پير بازار به سمت خيابان قلي پور و دو ضلع ديگر تقاطع

 4.  طرح اصلاح جان پناه بريدگي مقابل مبل برنز و بستن بريدگي مقابل كوچه ابوذر شمالي واقع در بلوار منظريه

 5.  بررسي جانمايي جديد جايگاه سوخت ميدان فرهنگ رشت حسب درخواست شماره 1352/824 مورخ 93/02/04شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان عطف به صورتجلسه پنجاه و ششمين كارگروه ترافيكي شهرداري رشت

 مصوبات:

1) در خصوص جانمايي ايستگاه تاكسي تقاطع غيرهمسطح شهداي گمنام جنب بوستان دانشجو نظر به ابلاغ نامه شماره 267/93/ش مورخ 93/1/30شوراي محترم شهر رشت و حسب درخواست شماره 12089/444 مورخ 92/12/24سازمان تاكسيراني طرح مورد نظر تصويب شد و مقرر شد فضاي بين پياده رو با ايجاد تغيير ارتفاع نسبت به سواره رو با ايجاد تغيير رقوم ارتفاع پياده رو نسبت به ايستگاه تاكسي مجزا شود با بذل توجه به اينكه پياده رو در مسير مستقيم خود ادامه پيدا كند و فضاي 3 متري جدا كننده بين محوطه پاركينگ و پياده رو تخريب شود و به فضاي ايستگاه برابر نقشه تصويبي تاكسي ها افزوده شود و نيز توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك اصلاح شود و همچنين در طول مسير از تقاطع تا محل استقرار تاكسي ها نرده گذاري توسط منطقه چهار و طي هماهنگي با معاونت محترم شهرسازي و با كميته زيباسازي در حداكثر طي مدت 2 هفته اجرايي شود. و نيز پليس محترم راهور بصورت ويژه در خصوص جلوگيري از توقف تاكسي ها و وسايل نقليه شخصي مسافربر برابر ضوابط قانوني جهت ارجاع محل ايستگاه پيشنهادي اعمال قانون نمايد. در خصوص جانمايي ايستگاه تاكسي  جنب مخابرات مركز پنج تقاطع يخسازي، با طرح معاونت حمل و نقل و ترافيك موافقت شد كه توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك طي مدت 2 هفته اجرايي شود.
 
 
2)   با اصلاح هندسي پيشنهادي معاونت حمل و نقل و ترافيك درخصوص ايمن سازي عبور عابر پياده از سواره در راست گرد موجود كه عابرين با وسايل نقليه تداخل عبور دارند در راستگرد پيربازار به سمت خيابان قلي پور موافقت شد كه طي مدت يك ماه اجرايي شود و مقرر شد كه دو ضلع ديگر تقاطع قلي پور نيز توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك از بعد مالكيت و ديگر موارد قانوني بررسي شود مورد اصلاح هندسي قرار گيرد.
 
 
 
 
3) حسب نامه شماره 2617/25/80/93 مورخ 93/1/3استانداري محترم گيلان جهت جابجايي خودروهاي ون و خط گلسار جنب بازار روز به داخل كوچه شاهد و جابجايي ايستگاه خواچكين به خط ماشين، با جابجايي خودروهاي ون مخالفت شد.

4) با طرح اصلاح جان پناه بريدگي خيابان منظريه روبروي كوچه ابوذر شمالي موافقت شد و مقرر شد بريدگي مقابل مبلمان برنز بسته شود.

 5) درخصوص بررسي جانمايي جديد جايگاه سوخت ميدان فرهنگ رشت حسب درخواست شماره 1352/824 مورخ 93/2/4شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان عطف به صورتجلسه پنجاه و ششمين كارگروه ترافيكي شهرداري رشت با طرح موردنظر موافقت شد.و مقرر شد از مسير ورودي تابلوي تعيين مسير توسط مالك جايگاه نصب شود تا تداخل ورود و خروج صورت نگيرد .

6) مقرر شد اعضاي كارگروه پيشنهادات و ايده هاي خود را را در خصوص موارد مرتبط با ترافيك در سطح شهر در جلسه مورخ  93/2/25 بعدي كارگروه مطرح نمايند و جلسه مذكور كارگروه فقط به همين امر اختصاص يابد

 

 

1393/02/30
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal