شهرداری رشت
۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ با استفاده صحیح از وسایل حمل ونقل عمومی به بهبود ترافیک وپاکیزگی هوا کمک کنیم ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ،نشانگر شخصیت وفرهنگ اجتماعی ماست ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ تابلوهای راهنمایی ورانندگی پیام آوران نظم وقانون هستند ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ کاهش آلودگی هوای شهرمان همکاری یکایک مارامی طلبد ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون وبیانگر رشد اخلاقی واجتماعی رانندگان است
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse topMenutopMenu
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سازمان</span>سازمان
اساسنامه سازمان
لینک های مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389
جدول جرايم راهنمايي و رانندگي
آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده 31 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
بند الف و ب ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فنی </span>معاونت فنی
شرح وظایف معاونت اجرایی
مراکز معاینه فنی خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالعات و پژوهش ها</span>مطالعات و پژوهش ها
مطالعات انجام شده
مطالعات در دست اقدام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز فوریتهای ترافیکی</span>مرکز فوریتهای ترافیکی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد</span>عملکرد
سه ماهه اول سال 92
سه ماهه دوم سال 92
سه ماهه سوم سال 92
سه ماهه چهارم سال 92
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرک آموزش</span>شهرک آموزش
آموزش فرهنگ ترافیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانکداری الکترونیکی</span>بانکداری الکترونیکی
درگاه بانک ملی
درگاه بانک ملت
درگاه بانک صادرات
درگاه بانک اقتصاد نوین
درگاه بانک پارسیان
درگاه بانک پاسارگاد
مرکز مدیریت راههای کشور
راهور 120
پژوهشکده حمل و نقل
پایگاه خبری حمل و نقل
مرجع دانش civilica
نقشه انلاین شهر رشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مصوبات 93</span>مصوبات 93
کارگروه ترافیکی شماره 62
کارگروه ترافیکی شماره 63
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالری </span>گالری
اسلاد رنگ آمیزی عابر پیاده
معاینه فنی
اسلاید اجرای اصلاح هندسی در بلوار امام خمینی
ارتباط با ماهدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal